Logo INTER-ESSE

 

Relatietherapie

 

Een fijne relatie geeft betekenis aan je leven. Daarom ga je door, ook als het moeilijk is.
Maar is er veel gebeurd, spelen er heftige emoties of er zijn ruzies, dan is het niet gemakkelijk om er met zijn tweeën uit te komen. Er kan gemerkt of ongemerkt een patroon ontstaan zijn dat niet zomaar te stoppen is.
Je belandt bijvoorbeeld steeds in dezelfde discussies, er is onbegrip, wantrouwen, of je voelt je verwijderd van elkaar. Wat is er nodig om de vicieuze cirkel waarin je samen terecht bent gekomen te doorbreken.

Andere vragen kunnen zijn:
  • Ik ben erachter gekomen dat mijn partner een relatie met een ander heeft.
  • Ik weet niet of ik verder wil met mijn partner.
  • We vrijen niet meer / hoe kunnen we omgaan met wisselende sexuele verlangens.
  • We hebben vaak ruzie over geld,huishouden voeren enz.
  • Hoe kunnen we omgaan met de problemen in de(schoon)familie.
  • We zijn ongewenst kinderloos, hoe samen verder als behandelingen geen resultaat hebben.
  • Hoe en wanneer vertel ik mijn kind over KID of eiceldonatie.
  • We hebben vaak ruzie over de opvoeding van de kinderen.
  • We ervaren hoe ingewikkeld het is om een samengesteld gezin te vormen.
  • Hoe kunnen we onze relatie op een goede manier afronden.
Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie. Deze vorm van therapie gaat over de relaties tussen mensen. Bijvoorbeeld over hoe je met elkaar omgaat, hoe je met elkaar praat en welke invloed je op elkaar hebt. Klachten staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie, de context, waarin iemand leeft. Eigen achtergrond, relatie(s), omstandigheden en verdere omgeving beïnvloeden de klachten en vice versa. Een relatietherapeut kijkt naar klachten en problemen vanuit deze relationele context.

Werkwijze:
Bij de start van de therapie brengen jullie je relatie in kaart. Wat verbindt jullie en wat wringt er? En welke negatieve interactie is er tussen jullie in komen te staan? Er wordt gekeken of er nog andere factoren van invloed zijn geweest op jullie relatie. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekte, verlies of de overgang naar een nieuwe fase in je leven (zoals het krijgen van kinderen).
Als jullie weten wat in de weg staat kun je op zoek gaan naar hoe je het anders kunt doen en hoe nieuwe positieve interacties helpen zijn om weer verbinding te gaan voelen waardoor er verzachting en ruimte komt.